Top Products

1. De weg tot success!

De duivensport is niet een spel waar je moet rekenen op toeval. Succes in de duivensport is het resultaat van een combinatie van meerdere factoren. Eerst en vooral geen succes zonder goede duiven. De goede duif is een atleet die moet beschikken over fysische en psychische kwaliteiten. Welnu, de beste manier om goede duiven te kweken, is te vertrekken van duiven die hun sportieve capaciteiten reeds bewezen hebben. Dit is de enige methode om een kwalitatieve stam op te bouwen. Het duivenhok zelf is zonder tegenspreken de 2e belangrijkste factor die zorgt voor het succes. In een goed verzorgd duivenhok behouden de duiven een goede gezondheid en komen hun sportieve kwaliteiten tot uiting. Het ideale verblijf is droog, zonnig en verlucht, zonder hierbij te overdrijven. Het is aan te passen in functie van het weer en de ligging. Aldus komen we bij de 3e factor terecht, nl. het management. De duivenliefhebber beschikt over de sleutel van het succes. Hij is de trainer die de fysieke voorbereiding verzekert door de voorbereidende etappes te kiezen, door de infrastructuur aan te passen in functie van het weer en door de geschikte voeding en complementaire producten te kiezen. Hoewel het relatief gemakkelijk is om goede duiven en een goed duivenhok te krijgen, is het vakmanschap betreffende het duivenmelken niet gemakkelijk en vereist ervaring en kennis. Omwille van deze redenen hebben wij deze brochure opgesteld om U te helpen in Uw werk als sportieve trainer.

2. De orthomoleculaire voedingsstoffen

De duif leeft in harmonie met de natuur door de biologische ritmes te die eigen zijn aan de seizoenen. Het grootste deel van zijn tijd besteedt hij aan het zoeken naar voedsel voor zichzelf of voor de jongen. Hij neemt dus een hoop granen en zaadjes op, evenals bladgroen. Het is alleszins een illusie te geloven dat een beperkt aantal granen afkomstig van intensieve landbouw alle voedingsstoffen kan leveren die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van het organisme. Het is trouwens bewezen dat de intensieve landbouwmethodes de bodems verarmd hebben en dat de voeding hierdoor tekorten vertoont aan onmisbare elementen. Dit laatste moet aan de duiven gegeven worden door de duivenmelker. Hier raken we aan het domein van de orthomoleculaire geneeskunde (afkomstig van het Griekse "Orthos", hetgeen eerlijk betekent). De vader van de orthomoleculaire geneeskunde is de Amerikaanse biochemicus Linus Pauling, winnaar van 2 Nobelprijzen. Deze onderzoeker heeft sinds 1960 de fysiologische rol van de micro-voedingsstoffen bestudeerd en aldus de basis gelegd voor een nieuwe geneeskunde. Bepaalde substanties moeten in de juiste verhouding toegevoegd worden aan het organisme vooraleer het een optimaal functioneren verzekert met garantie voor een goede gezondheid. Daarom hebben we supplementen ontwikkeld, aangepast aan de verschillende levensfasen van onze gevleugelde atleten, om tekorten te voorkomen door een te arme voeding. Elk tekort veroorzaakt een verzwakking van het organisme, hetgeen zich vertaalt in een verlaagde weerstand tegenover ziektes.

Vigoramine (conditievitamine)

Vigoramine is een complex van vitamines, aminozuren en oligo-elementen, zeer precies gedoseerd voor de duiven. De micro – voedingsstoffen van Vigoramine brengen het dagelijkse rantsoen van de duif in evenwicht zonder overdosering te riskeren en voorkomen alle tekorten. Het is aan te raden een vitaminesupplement heel het jaar door te gebruiken aan een dosering van één soeplepel per kg granen.

Vigoramine

Vitamolt (ruivitamine)

De rui is een bijzonder belangrijke periode voor de duif en vereist de aanvoer van specifiek opgebouwde voedingsstoffen. Het is door het bestuderen van de samenstelling van de veren dat Vitamolt ontwikkeld is om te beantwoorden aan de specifieke behoeften en niet om te beantwoorden aan een mode – fenomeen. Het is eveneens ontwikkeld om een hogere concentratie methionine aan te bieden. Vitamolt draagt bij aan het rantsoen met een supplement van vitamines en aminozuren die essentieel zijn voor de aanmaak van een kwalitatief verenkleed. Vitamolt kan toegediend worden in het drinkwater in een dosering van één soeplepel per liter water. Om afbraak te vermijden door een te lang verblijf in het drinkwater, raden wij een dosering aan van 1 soeplepel (15ml) per kg granen, bestrooid met 15 gr Vigoramine 2 tot 3 keer per week tijdens de ruiperiode.

Vitamolt

Oligofertil (kweekvitamine)

Oligofertil is een drinkbare mineralen oplossing die de duiven voorziet van Calcium, fosfor, oligo-elementen en essentiële aminozuren. De formule van deze oplossing is speciaal bestudeerd om de spijsverteringsflora van de duif in stand te houden door rekening te houden met het zuurbase evenwicht. Oligofertil voorkomt tekort aan mineralen en aldus afwijkingen van het skelet en de poten, groeivertragingen, zwakke eischalen en tekorten aan oligo – elementen voor het embryo. De toegevoegde oligo-elementen verzekeren een goed functioneren van de talrijke klieren en enzymen en bezorgen aldus een stimulerende werking aan de duiven. Wij raden een startkuur aan met een dosering van 1 soeplepel (15ml) per liter water gedurende 5 dagen, gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 1 tot 2 maal per week aan dezelfde dosering. Het is zeer belangrijk om Oligofertil te geven tijdens het jagen van de doffers aangezien bepaalde mannetjes zodanig hartstochtelijk zijn dat de vrouwtjes niet altijd de gelegenheid krijgen om zich correct te voeden. De opname van Oligofertil via het drinkwater garandeert een goede vruchtbaarheid en een perfecte groei van de jongen.

Oligofertil

3. Energiebronnen

Energetic caps

Voor de vlucht stockeren de vogels vet in overvloed om energie te kunnen produceren tijdens de vlucht. Bij de reisduif wordt de energie voor de vlucht voor 70% voorzien door vetten die opgestapeld liggen in de borstspier. Deze vetten leveren 2 maal meer energie dan dezelfde hoeveelheid suikers of proteïnen. Deze vetten worden verbrand door een aëroob biochemisch proces waarbij geen melkzuur geproduceerd wordt, hetgeen een snelle musculaire uitputting vermijdt. In tegenstelling tot trekvogels weet een duif niet dat ze ingekorfd wordt en ze bereidt haar tocht niet voor, het is dus de duivenmelker die deze dieet voorbereiding moet verzekeren. De essentiële vetzuren (linolzuur, linoleenzuur en arachidonzuur) kunnen niet geproduceerd worden door het organisme en zijn nochtans noodzakelijk voor meerdere fysiologische processen. Energetic caps. vormt een bron van onverzadigde vetzuren, gemakkelijk verteerbaar door het organisme en het staat een individuele dieet voorbereiding toe. Deze gedwongen vetvoorraad draagt bij tot een supplementair uithoudingsvermogen voor de reisduif. Het is het ideale produkt voor een individuele voorbereiding. Wij raden aan om de duiven één capsule ’s morgens en ’s avonds te geven de laatste 2 dagen voorafgaand aan het inkorven.

Energetic caps

Performoil

Performoil dat zeer goed verteerbaar is verenigt de krachten van de omega 3 en 6 vetzuren. Het is dus een echte vliegbrandstof die zorgt voor uithoudingsvermogen en snelheid, dewelke nochtans 2 moeilijk te verenigen kwaliteiten zijn. De duif haalt zijn energie uit de verbranding van vetten. Wanneer de duif rond staat dan bevatten zijn borstspieren talrijke miniscule oliedruppeltjes die hem voorzien van brandstof om zijn terugreis uit te kunnen voeren. Men kan aldus zeggen dat het voedingsdieet een primordiale rol speelt in de voorbereiding van de midfond - en fondvluchten. Toediening van Performoil de laatste dagen voorafgaand aan de inkorving verhoogt de musculaire tonus en vergemakkelijkt het behoud van het lichamelijk evenwicht tijdens de vlucht. Meerdere actieve processen vergemakkelijken de respiratie en aldus de musculaire oxygenatie. Performoil is verrijkt met chlorophyl, het belangrijkste bestanddeel van planten. Het volstaat om één soeplepel per kg granen te geven de 2 tot 5 laatste dagen voor inkorving.

Performoil

4. Hygiëne van het spijsverteringsstelsel

Het spijsverteringskanaal van duiven herbergt een overvloedige (microbiële) flora waar verschillende soorten bacteriën samenleven over de hele lengte van het spijsverteringsstelsel. Een zeker evenwicht zal zich instellen tussen de bacteriële populaties om dit samenleven te kunnen realiseren. Deze flora vormt het ecosysteem van de spijsvertering en gebruikt om te overleven de aanwezige voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal. De jonge duiven krijgen via de kropmelk eveneens micro-organismen binnen dewelke ze levenslang zullen behouden. De bacteriële populatie van de krop bestaat voornamelijk uit specifieke Lactobacillen. Deze bacteriën produceren veel melkzuur en deze zuurtegraad vormt een natuurlijke barrier tegen de ontwikkeling van bacteriën zoals Salmonella (paratyphose) en E.coli (colibacillose). Dit vormt dus een natuurlijk afweersysteem, dat men tot elke prijs moet behouden. Hoewel de bacteriële vermenigvuldiging zwak is in het eerste deel van het darmkanaal is het vooral in de dikke darm dat een groot deel van de microben samenleven. Tussen deze flora bevinden zich bacteriën met een residueel pathogeen vermogen zoals de coli – bacteriën en Streptococcus Bovis. Het ecosysteem in het spijsverteringskanaal is in evenwicht en blijft dit normaal ook. Echter wanneer de duif onderhevig is aan bepaalde agressieve factoren zoals: stress, onevenwichtige voeding, massale toediening van antibiotica, antiseptica of substanties die de intestinale pH verstoren; dan wordt dit evenwicht verbroken en jammer genoeg leidt dit bijna altijd tot vermenigvuldiging van de meest pathogene kiemen. Daarom zijn onze intestinale conditioners met de grootste zorgzaamheid aangemaakt, om dit evenwicht te bewaren en maximaal te versterken.

Enterocur (darmconditioner)

Enterocur is een natuurlijk silicaat, fijn onderverdeeld in een lamellaire structuur en van uitzonderlijke kwaliteit. Deze extreem kleine partikels bezitten opmerkelijke eigenschappen. Hun absorptiecapaciteiten zijn oneindig groot ten aanzien van gas in het spijsverteringssysteem. Maar enterocur oefent eveneens zijn actie uit ten aanzien van bacteriële agentia en toxines dewelke ze neutraliseert. Deze absorptie is selectief want bij normale dosering heeft zij geen inwerking op de nutritionele substanties zoals vitamines en oligo – elementen. Enterocur is dus de ideale aanvulling om de vermoeide duif terug in conditie te brengen. Het spijsverteringssysteem van de duif wordt zwaar op de proef gesteld tijdens het transport naar de losplaats en tijdens de terugvlucht. De gevormde toxines moeten geëvacueerd worden, evenals de ongewenste kiemen die misschien het spijsverteringssysteem aangevallen hebben. Enterocur versnelt efficiënt de eliminatie van deze "verstorende elementen"dankzij zijn hoog selectief fixatief vermogen. Enterocur is eveneens een natuurlijk middel dat zorgt voor een gastrische slijmlaagverbinding en de intestinale verstoorders vermindert. Enterocur is dus vooral nuttig bij diarree aangezien het zorgt voor een beperkting vochtverliezen door een intestinale beschermingslaag te vormen die de consistentie van de faeces normaliseert. Maar Enterocur is nog veel meer dan dat! Het is eveneens een voedingsstof rijk aan oligo-elementen, hetgeen op de vermoeide duif een evenwichtsherstellend en stimulerend effect heeft. Enterocur voorkomt groeistoornissen bij jonge duiven en moet dus zeker tijdens de kweek toegediend worden. Preventief raden wij aan om de duiven 2 x / week enterocur te geven. Bij problemen raden wij aan om 1 soeplepel enterocur toe te dienen / kg voer gedurende 10 dagen.

Enterocur

Vior (verzuring)

Het spijsverteringsapparaat bij vogels is zeer belangrijk om de resistentie tegen infecties te verhogen. Het spijsverteringsstelsel is een grote toegangsweg voor talrijke bacteriën zoals Salmonella, Colibacillen, Streptococcen, etc... Gelukkig zijn er stoffen die de weerstand verhogen. Het is om die reden dat men in de industriële kweek van gevogelte meer en meer gebruik maakt van dergelijke stoffen om ziekteproblemen zoals Salmonellose tegen te gaan. Het is met dit doel dat een groot aantal duivenliefhebbers regelmatig appelazijn geven aan hun duiven. Appelazijn is goed voor de fysiologie van de mens aangezien het een rol speelt in de cholesterolhuishouding. De vraag die men zich hierbij stelt is of duiven ook problemen hebben met cholesterol. Het antwoord is neen! Vior echter is speciaal ontwikkeld voor duiven en siervogels. Dit product is het resultaat van talrijke proefnemingen door voedingsspecialisten. Vior is een 100% natuurproduct op basis van plantenextracten. Deze plantenextracten werden bekomen door planten te mengen met zwakke zuren waarvan de PH berekend is in functie van het spijsverteringsapparaat van de duiven om alzo een optimale werking te verkrijgen. Vior heeft echter nog andere voordelen. Het is een bron van oligo-elementen en van mineralen die gemakkelijk opneembaar zijn in het bloed. Het is zeer rijk aan ijzer dat een belangrijke rol speelt in de stofwisseling van reisduiven. Ijzer is de bouwsteen van het hemoglobine in de rode bloedcel. Via het hemoglobine gebeurt het transport van zuurstof in het lichaam. Deze zuurstof speelt een belangrijke rol in de werking van de spieren. Vior heeft het voordeel dat het ijzer bevat in organische vorm dat gemakkelijk door het lichaam opgenomen wordt, dit in tegenstelling tot andere voedingssupplementen. Vior bevat ook nog kiezelzuur dat van essentieel belang is voor de pluimage van de duiven. Het is dan ook belangrijk om regelmatig Vior toe te dienen in het drinkwater om een glad en excellent verenkleed te bekomen. Tijdens de rui is het noodzakelijk om dagelijks Vior toe te dienen in het drinkwater. Bij aanvang van het vliegseizoen geven we best een kuur van 15 dagen en daarna tweemaal per week. Alle duivenliefhebbers die Vior gebruiken stellen vast dat vanaf het moment van het spenen van de jongen en de eerste gemeenschappelijke trainingen het regelmatig gebruik van Vior via toediening in het drinkwater de spijsverteringsproblemen sterk vermindert.

Vior

5. Optimalisering van de vertering

T-Cur

Altijd al hebben duivenmelkers graag thee aan hun duiven gegeven. Het gebruik van planten is niet altijd praktisch daar het altijd leidt tot enige voorbereiding. Om al deze onprettige voorbereidingen achterwege te laten hebben wij een gemakkelijk toe te dienen thee ontwikkeld. Deze vloeibare extracten werden getrokken uit verschillende planten volgens hun cholagogische, duiretische en stomatische activiteit. Bovendien bevat het nog 2 substanties gekend om hun effect op de lever. Op het einde van het vliegseizoen is de duif lichamelijk vermoeid door de vele inspanningen en zal de grote rui beginnen. Alvorens dit laatste perfect kan verlopen, is het belangrijk om eerst de toxische stoffen weg te draineren die gedurende het vliegseizoen opgestapeld werden. Het regelmatig gebruik van T-Cur tijdens de ruiperiode zorgt voor een verenkleed van een uitzonderlijke kwaliteit. Wij raden een kuur van een 10-tal dagen aan juist voor het begin van de ruiperiode. Indien het lichaam zodanig verzuurd is (cyanotisch = blauwe spieren) dan moet de behandeling verder gezet worden tot het verdwijnen van de symptomen, normaal een 15-tal dagen. Vervolgens 1 tot 2 dagen per week om een goede leverwerking te behouden. T-Cur is een onmisbaar produkt in de duivensport omdat het de overmaat aan voer kan corrigeren die aan de basis ligt van de "blauwe huid". Het bevordert bovendien het in conditie brengen in de lente (een kuur van 10 dagen), onderhoudt een optimale conditie tijdens het vliegseizoen (éénmaal per week) en wordt sterk aangeraden bij het minste conditieverlies (kuur van 5 dagen). T-Cur wordt toegediend volgens een dosering van 1 koffielepel per liter drinkwater.

T-Cur

CC-Cur

Nutriceuticals zijn voedingsmiddelen met gezondheidbevorderende ingrediënten. Cc-Cur is een volledig biologisch product dat bestaat uit plantenextracten die een voorbehoedende werking hebben. Het is zeer nuttig bij bacteriële infecties en schimmels. Het normaliseert dunne ontlasting. Het verhoogt de natuurlijke weerstand van de duif omdat het de ontwikkeling van schadelijke micro-organismen verhindert. Hierdoor wordt voorkomen dat deze schadelijke micro-organismen zich kunnen ontwikkelen in krop en maag-darmstelsel. CC-cur is aan te bevelen in stress situaties en in periodes dat schadelijke micro-organismen gemakkelijk kunnen aanslaan. CC-Cur wordt toegediend volgens een dosering van 20 druppels per liter water of 30 druppels per kg voer. Om een maximaal effect van de platenextracten te garanderen adviseren we te beginnen met een kuur van 10 dagen.

CC-Cur

SB Special

Zware krachtinspanningen,stress, slecht weer kunnen leiden tot vermindering van de weerstand waardoor schadelijke micro-organismen zich kunnen ontwikkelen. Hoe vaak hoor je liefhebbers zeggen dat hun duif de dag na de vlucht scheef vliegt of niet meer in haar bak kan vliegen. Sb special is eveneens een neutriceutical dat bestaat uit plantenextracten die een natuurlijk weerstandsverhogend en immuniteitsstimulerend effect hebben. Het voorkomt het ontstaan van scheefvliegers. Het heeft een enorme preventieve werking tegen schadelijk invloeden. Door het gebruik van hoogwaardige plantenextracten en etherische oliën verkrijgen we gezonde duiven met een hoge weerstand. Sb special is een natuurlijk onschadelijk product dat de prestaties van de duiven verbetert en de vorm op peil houdt.

SB Special

Puravital

Puravital is een kruidentonicum dat een leverondersteunende werking heeft. Wanneer duiven vliegen worden er bij de vetverbranding veel afvalstoffen geproduceerd. Puravital heeft vooral een drainerende en depuratieve functie. De samenstelling van puravital zorgt ervoor dat de residuen van het energiemetabolisme en de voeding langzaam gedraineerd worden door de lever en uigescheiden worden door de nier. Het wordt vooral toegediend na zware inspanningen en tijdens de rui omdat het lichaam dan veel afvalstoffen moet verwijderen. Ook bij te zware voeding (blauwe spieren) adviseren we het gebruik van puravital gedurende 10 dagen. Het ontlast en ondersteunt de lever. Het bevordert de rui, verhoogt de weerstand en is bloedzuiverend. Puravital kan samen met Vior toegediend worden in het drinkwater aan een dosering van 2 koffielepels per liter water.

Puravital

Recup Forte

Recup forte is een elektrolyten oplossing op basis van ionen, suikers, vitaminen en aminozuren. De suikers zijn een krachtige energiebron voor het organisme van de duif en bevorderen het recuperatievermogen de suikers vullen de koolhydraatreserves inlever en spieren aan. De essentiële ionen zoals natrium, kalium, chloor, magnesium, calcium zijn noodzakelijk voor een optimaal zuur-base evenwicht en voor de regulatie van de waterhuishouding. Na toediening van recup forte treedt een snelle recuperatie op waardoor de vermoeidheid verdwijnt. Het verhoogt het prestatievermogen en heeft een snelle werking. Het wordt vooral toegediend bij thuiskomt en bij het inkorven van de duiven. Recupe Forte wordt toegediend volgens een dosering van 2 koffielepels per liter water.

Recup Forte

Corylyse

Het is een verzorgingsproduct voor de ogen en de neus bij duiven. Het voorkomt dat storende elementen langs de neus of de ogen binnen dringen en werkt hierdoor vooral preventief. Het voorkomt natte ogen "het vliesje". Toediening: voor het inkorven 1 druppel in elke oog en elk neusgat.

Corylyse

Magic Nosedrops

Het is een verzorgingsproduct voor de neus bij de duiven op plantaardige basis. Het voorkomt dat storende elementen via de neus de ademhalingsorganen of de sinussen kunnen aantasten. Het legt een beschermingslaag op het neusslijmvlies. Toediening: voor het inkorven of bij thuiskomst 1 druppel in elk neusgat.

Magic Nosedrops

Powergamma

Het is een natuurproduct dat gevriesdroogde biestmelk bevat die zeer rijk is aan immunoglobulines en dierlijke eiwitten. Is ook rijk aan vetten en dierlijke eiwitten.Deze eiwitten bevatten enkele essentiële aminozuren die een duif niet zelf kan aanmaken. Het heeft een remmend effect op dunne ontlasting. Het verhoogt de weerstand bij de duif. Het is een bron van energie, bevordert de immuniteit en bevordert de vruchtbaarheid van duiven en duivinnen. Toediening: 2 koffielepels kg voer.

Powergamma

Protovit Special

Het bevat plantenextracten en een natuurlijk spierversterkend middel. Creatine zorgt voor een krachtige ontwikkeling van de spiermassa. Het zorgt voor de aanmaak van ATP waardoor energie kan geleverd worden. Het bevordert de spierontwikkeling en het uithoudingsvermogen. Het zorgt voor een toename van de melkzuurafbraak tijdens het vliegen waardoor het uithoudingsvermogen versterkt wordt. Het bevordert de conditie en de platenextracten zorgen voor een optimale gezondheid door het remmen van pathogene micro-organismen. Toediening: 2 koffielepels per kg voer.

Protovit Special

6. De rui

De rui is een natuurlijk fysiologisch proces bij duiven in een goede gezondheid. De duivenmelkers zijn in het algemeen zeer attent op een goede verwisseling van het verenkleed. We kunnen stellen dat een goede rui een eerste stap is naar het succes van het toekomstige seizoen. Laboratoriumanalyses tonen aan dat de veer is samengesteld uit proteïnen en mineralen. De commerciële voedermengsels "rui speciaal" bevatten vaak veel olierijke zaden die een bron zijn van energieke eiwitten. Deze zaden zijn echter moeilijker te verteren en dit wordt nog verstrekt door het feit dat onze duiven op het einde van het seizoen erg vermoeid zijn door de aanhoudende inspanningen. Om die reden heeft het wetenschappelijk team van BIFS een ruiprogramma op punt gezet om na het vliegseizoen een volledige zuivering van het organisme te bekomen en een harmonieuze rui te bewerkstelligen.

Voor de rui

1. Zuivering van de duiven

Gedurende 7 dagen: Vior 1 koffielepel / liter water
Puravital 2 koffielepels / liter water
T-Cur 2 koffielepels / liter water

Nadien punt 2 en programma

2. Ruibevordering om tot een perfect nieuw verenkleed te komen:

Maandag In water Vior
Oligofertil
1 koffielepel / liter water
1 soeplepel / liter water
Dinsdag Over voer SB Special
Enterocur
2 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Woensdag In water Vitamolt 1 soeplepel / liter water
Donderdag Over voer
Vigoramine
Performoil
3 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior
Oligofertil
1 koffielepel / liter water
1 soeplepel / liter water
Vrijdag In water Vitamolt 1 soeplepel / liter water
Zaterdag - - -
Zondag - - -

 

Vlieg schema - Vitesse
Maandag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior
T-Cur
1 koffielepel / liter water
1 koffielepel / liter water
Dinsdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Woensdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Oligofertil 1 soeplepel / liter water
Donderdag Over voer Vichol 1 soeplepel / kg voer
Vrijdag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior
T-Cur
1 koffielepel / liter water
1 koffielepel / liter water
Zaterdag - - -
Zondag (aankomst) Over voer Enterocur 2 koffielepels / kg voer
In water Vior
Recup Forte
1 koffielepel / liter water
2 koffielepels / liter water

De blauwe vrijdag mag pas toegediend worden na 6 weken vliegen!

 

Kweekplan
Maandag Over voer Vigoramine
Enterocur
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
Dinsdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Vior
Oligofertil
1 koffielepel / liter water
1 soeplepel / liter water
Woensdag - - -
Donderdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Vior
Oligofertil
1 koffielepel / liter water
1 soeplepel / liter water
Vrijdag - - -
Zaterdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Zondag - - -

 

Halve - fond 1ste week
Maandag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior
T-Cur
1 koffielepel / liter water
1 koffielepel / liter water
Dinsdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Vior
T-Cur
1 koffielepel / liter water
1 koffielepel / liter water
Woensdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Oligofertil 1 soeplepel / liter water
Donderdag - - -
Vrijdag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Zaterdag Over voer Vichol
Powergamma
1 soeplepel / kg voer
2 koffielepels / kg voer
Zondag - - -

 

Halve - fond 2de week
Maandag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Dinsdag Over voer SB Special
CCKuur
Protovit Special
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
4 koffielepels / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Woensdag Over voer SB Special
CCKuur
Protovit Special
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
In water Oligofertil 1 soeplepel / liter water
Donderdag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Vrijdag - Inkorving -
Zaterdag - - -
Zondag
(aankomst)
Over voer Enterocur
Vichol
Powergamma
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
2 koffielepels / kg voer
In water Vior
Recup Forte
1 koffielepel / liter water
2 koffielepels / liter water

De blauwe donderdag mag pas toegediend worden in de tweede helft van het seizoen!

 

Fond 1ste week
Maandag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Vior
T-Cur
1 koffielepel / liter water
1 koffielepel / liter water
Dinsdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Vior
T-Cur
1 koffielepel / liter water
1 koffielepel / liter water
Woensdag Over voer SB Special
CCKuur
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
In water Oligofertil 1 soeplepel / liter water
Donderdag Over voer Vigoramine
Enterocur
Performoil
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
Vrijdag Over voer Vichol
Powergamma
1 soeplepel / kg voer
2 koffielepels / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Zaterdag Over voer Vichol
Powergamma
1 soeplepel / kg voer
2 koffielepels / kg voer
Zondag Over voer SB Special
CCKuur
Performoil
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
In water Oligofertil 1 soeplepel / liter water

 

Fond 2de week
Maandag Over voer Vigoramine
Enterocur
Protovit Special
3 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
2 koffielepels / kg voer
In water Vior 1 koffielepel / liter water
Dinsdag Over voer SB Special
CCKuur
Protovit Special
2 koffielepels / kg voer
30 druppels / kg voer
4 koffielepels / kg voer
In water Oligofertil 1 soeplepel / liter water
Woensdag - Inkorven -
Donderdag - - -
Vrijdag - - -
Zaterdag - - -
Zondag
(aankomst)
Over voer Enterocur
Vichol
Powergamma
2 koffielepels / kg voer
1 soeplepel / kg voer
2 koffielepels / kg voer
In water Vior
Recup Forte
1 koffielepel / liter water
2 koffielepels / liter water